ثبت نام

خبر نویسی پیشرفته - رویترزی


 

  1- کلیات خبرنویسی و تسلط بر مقدمات سبک رویترزی

  2- سبک های سنتی خبرنویسی

  3- نرم خبر و سبک های جدید خبرنویسی

  4- چهار بلوک خبری (کلیات)- اطلاعات جدید چیست؟

  5- نقل قول های شفاف و جایگاه آن در خبرنویسی رویترزی

  6- مشاهدات عینی-رنگ و کاربرد آن شیوه رویترزی تنظیم خبر

  7- پیشینه خبر، اهمیت و چگونگی کاربرد آن در خبرنویسی

  8- مروری بر ترجمه 2 خبر رویترز و تجزیه آن

  9- کارگاه عملی خبرنویسی رویترزی

  10- مروری بر نکات ساده خبرنویسی

مدرس : امیرحسین یزدان پناهکارشناش ارشد ارتباطات 

دبیر سرویس سیاسی روزنامه خراسان

دبیر سابق سرویس جامعه روزنامه خراسان 

اطلاعات دوره آموزشی

مدت دوره
20 ساعت
تعداد جلسات
10 جلسه
ظرفیت کلاس
20 نفر
هزینه ثبت نام
170000 تومان
شروع دوره :
1397-07-29
پایان دوره :
1397-08-30
برنامه هفتگی :
یکشنبه سه شنبه 16-18