ثبت نام

آموزش ادیوس


مقمات

آشنائی با نرم افزار 

روش نصب نرم افزار

آشنائی با محیط نرم افزار

 

بررسی نرم افزار

ایجاد پروژه بر اساس استاندارد های hd یا pal 

وارد کردن فایل های صوتی و تصویری به نر افزار

شناخی بزار برش و  ویرایش تصویر

آشنائی با افکتها و ترانزیشنها

آشنائی با کپچر کردن

روش صحیح چیدمان نما در کنار هم

ساختار تمپو اکشن و تمپو درام

توانمندی استفاده از فیلتر ماسک

آشنائی با title

تغیر زمان دادن duration و تغیر سرعت speed

ایجاد مارکر بر روی خط زمانی

توانمندی استفاده از layouter

مدرس : مهدی پیرسلامی مدیرگروه عکاسی دانشگاه خبرنگاران* 

سالسابقهتدریسدرآموزشگاههایسینمائیوهنریمشهد*

*تدریسدرمرکز  علمیکاربردیفرهنگوهنر

*مدرسدورههایتدوینگر )فنیوحرفهای ( درکمیتهامدادامامخمینیمشهد

*مدرسدورههایعکاسی )فنیوحرفهای)درخبرگزاریفارس)واحدبینالملل)

*مدرسدورهعکاسی )فنیوحرفهای ( دربیمارستانرضویمشهد

*آزمونگردورههایمهارتیتحصیلیعکاسی،تصویربرداری،تدوینگرواحدآموزشادارهارشادخراسانرضوی

 

اطلاعات دوره آموزشی

مدت دوره
20 ساعت
تعداد جلسات
10 جلسه
ظرفیت کلاس
15 نفر
هزینه ثبت نام
110000 تومان
شروع دوره :
1395-08-08
پایان دوره :
1395-09-06
برنامه هفتگی :
15-16:30 شنبه چهارشنبه