ثبت نام

خبرنویسی


مدرس : وحید اقدسی کارشناس ارشد روزنامه نگاری از دانشگاه علامه طباطبایی

معاون مرکز آموزش تخصصی رسانه خراسان 

مسئول کمیته آموزش خانه مطبوعات خراسان

وی مدتی دبیری صفحه رسانه روزنامه خراسان را بر عهده داشته است. بعدتر، فعالیت خود را به عنوان مدیرگروه رسانه دفترپژوهش ادامه می دهد. که در همین دوران، ویژه نامه تحلیلی رصد را همزمان با ...نمایشگاه مطبوعات و خبرگزرای ها منتشر می کند. 

تدریس روزنامه نگاری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، مرکز آموزش تخصصی رسانه، دوره های آزاد روزنامه نگاری در دانشگاه ها و سازمان ها از جمله سوابق وی در حوزه تدریس به حساب می آید. 

اطلاعات دوره آموزشی

مدت دوره
15 ساعت
تعداد جلسات
10 جلسه
ظرفیت کلاس
15 نفر
هزینه ثبت نام
120000 تومان
شروع دوره :
1396-07-15
پایان دوره :
1396-08-15
برنامه هفتگی :
شنبه دوشنبه 15-16:30