دوره های آموزشی زمستان
شروع ثبت نام

سبک های نوین خبرنویسی

وحید اقدسی

شروع ثبت نام

آموزش فتوشاپ

علیرضا عشقی

شروع ثبت نام

آموزش ایلوستریتور

علیرضا عشقی

شروع ثبت نام

افتر افکت مقدماتی(تیز تبلیغاتی)

کاظم ریحانی

شروع ثبت نام

خبرنویسی مقدماتی

وحید اقدسی

شروع ثبت نام

عکاسی مقدماتی تا پیشرفته

مهدی پیرسلامی

شروع ثبت نام

مقاله نویسی

کورش شجاعی

شروع ثبت نام

ویرایش حرفه ای عکس

امین ابراهیمی

شروع ثبت نام

کارگاه پردازش عکس

امین ابراهیمی

شروع ثبت نام

نور پردازی استودیوئی

علی حسینیان

دوره های آموزشی پاییز
پایان برگزاری

آموزش فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته

علیرضا عشقی

پایان برگزاری

تصویربرداری مقدماتی

صالح عدالتی

پایان برگزاری

عکاسی خبری

فرامرز عامل بردبار

پایان برگزاری

ویرایش حرفه ای عکس

امین ابراهیمی

پایان برگزاری

نور پردازی استودیوئی

علی حسینیان

پایان برگزاری

عکاسی حرفه ای

جمعی از اساتید عکاسی

پایان برگزاری

افتر افکت مقدماتی

کاظم ریحانی

پایان برگزاری

ویراستاری مطبوعاتی

علیرضا حیدری

پایان برگزاری

مقاله نویسی

کورش شجاعی

پایان برگزاری

خبرنویسی مقدماتی

وحید اقدسی

پایان برگزاری

آموزش ادیوس

مهدی پیرسلامی

پایان برگزاری

عکاسی مقدماتی و پیشرفته

مهدی پیرسلامی

پایان برگزاری

کارگاه پردازش عکس

امین ابراهیمی

پایان برگزاری

آموزش ایلوستریتور

علیرضا عشقی

دوره های آموزشی تابستان
پایان برگزاری

سبک های نوین خبرنویسی

وحید اقدسی

پایان برگزاری

آموزش فتوشاپ

علیرضا عشقی

پایان برگزاری

عکاسی پیشرفته

مهدی پیرسلامی

پایان برگزاری

عکاسی خبری

فرامرز عامل بردبار

پایان برگزاری

ویراستاری مطبوعاتی

علیرضا حیدری

پایان برگزاری

آموزش ایلوستریتور

علیرضا عشقی

پایان برگزاری

ویرایش حرفه ای عکس

امین ابراهیمی

پایان برگزاری

آموزش ایندیزاین

محسن عامل

پایان برگزاری

خبرنویسی مقدماتی

وحید اقدسی

پایان برگزاری

مبانی عکاسی

مهدی پیرسلامی

پایان برگزاری

گزارش نویسی

مجید رضا فکری

پایان برگزاری

طراحی برای انیمیشن

سید مصطفی حسینی

پایان برگزاری

مقاله نویسی

کورش شجاعی