دوره های آموزشی پاییز
شروع ثبت نام

ویرایش حرفه‌ای عکس

امین ابراهیمی

شروع ثبت نام

عکاسی مقدماتی تا پیشرفته

مهدی پیرسلامی

درحال اجرا

داستان نویسی

سید فرحان نوری

درحال اجرا

ویرایش فیلم (ادیوس)

سید رضا کاهانی میری

درحال اجرا

آموزش فتوشاپ

علیرضا عشقی

درحال اجرا

تیزر تبلیغاتی (افترافکت)

کاظم ریحانی

پایان برگزاری

ویراستاری مطبوعاتی

علیرضا حیدری

درحال اجرا

آموزش ایلوستریتور

علیرضا عشقی

پایان برگزاری

گزارش نویسی

مجید رضا فکری

پایان برگزاری

مقاله‌نویسی

کورش شجاعی

پایان برگزاری

خبرنویسی

وحید اقدسی

دوره های آموزشی تابستان
درحال اجرا

نور پردازی استودیوئی

علی حسینیان

پایان برگزاری

عکاسی مقدماتی تا پیشرفته

مهدی پیرسلامی

پایان برگزاری

آموزش ایندیزاین

محسن عامل

پایان برگزاری

ویراستاری مطبوعاتی

علیرضا حیدری

پایان برگزاری

نور پردازی استودیوئی

علی حسینیان

پایان برگزاری

مقاله نویسی

کورش شجاعی

پایان برگزاری

خبرنویسی مقدماتی

وحید اقدسی

پایان برگزاری

آموزش ایلوستریتور

علیرضا عشقی

پایان برگزاری

داستان نویسی

سید فرحان نوری

پایان برگزاری

گزارش نویسی اجتماعی

مجید رضا فکری

پایان برگزاری

ویرایش فیلم (ادیوس)

سید رضا کاهانی میری

پایان برگزاری

تیزر تبلیغاتی (افتر افکت مقدماتی)

کاظم ریحانی

پایان برگزاری

ویرایش حرفه ای عکس

امین ابراهیمی

پایان برگزاری

عکاسی نوجوان - دختران

نوشین وفادار

پایان برگزاری

عکاسی خبری

فرامرز عامل بردبار

پایان برگزاری

عکاسی نوجوان - پسران

امین ابراهیمی

پایان برگزاری

آموزش فتوشاپ

علیرضا عشقی

دوره های آموزشی بهار
پایان برگزاری

آموزش ایندیزاین

محسن عامل

پایان برگزاری

تصویربرداری مقدماتی

صالح عدالتی

پایان برگزاری

تک‌جلسه‌های عکاسی

نوشین وفادار

پایان برگزاری

آموزش فتوشاپ

علیرضا عشقی

پایان برگزاری

نور پردازی استودیویی

علی حسینیان

پایان برگزاری

ویرایش حرفه ای عکس

امین ابراهیمی

پایان برگزاری

گزارش نویسی اجتماعی

مجید رضا فکری

پایان برگزاری

ویراستاری مطبوعاتی

علیرضا حیدری

پایان برگزاری

آموزش ادیوس

سید رضا کاهانی میری

پایان برگزاری

خبرنویسی مقدماتی

وحید اقدسی

پایان برگزاری

افتر افکت مقدماتی(تیز تبلیغاتی)

کاظم ریحانی

پایان برگزاری

طراحی (برای انیمیشن)

سید مصطفی حسینی

پایان برگزاری

مقاله نویسی

کورش شجاعی

پایان برگزاری

عکاسی مقدماتی و پیشرفته

مهدی پیرسلامی

پایان برگزاری

آموزش ایلوستریتور

علیرضا عشقی