دوره های آموزشی تابستان
شروع ثبت نام

آموزش ایندیزاین

علی کنویسی

شروع ثبت نام

داستان نویسی

سید فرحان نوری

شروع ثبت نام

آموزش ایلوستریتور

علیرضا عشقی

شروع ثبت نام

عکاسی نوجوان - دختران

نوشین وفادار

شروع ثبت نام

پرتره استودیویی

علی حسینیان

شروع ثبت نام

ویرایش حرفه‌ای عکس

امین ابراهیمی

شروع ثبت نام

مقاله‌نویسی

کورش شجاعی

شروع ثبت نام

عکاسی مقدماتی تا پیشرفته

مهدی پیرسلامی

شروع ثبت نام

خبرنویسی

امیرحسین یزدان پناه

شروع ثبت نام

آموزش فتوشاپ

علیرضا عشقی

شروع ثبت نام

کارتون مطبوعاتی

مجید ادیبی

شروع ثبت نام

عکاسی خبری

فرامرز عامل بردبار

شروع ثبت نام

ویرایش فیلم (پریمیر)

سید مهدی حسینی

پایان برگزاری

ویراستاری مطبوعاتی

علیرضا حیدری

پایان برگزاری

گزارش نویسی

مجید رضا فکری

شروع ثبت نام

موشن گرافیک (افترافکت)

سید مهدی حسینی

شروع ثبت نام

پرتره محیطی (فضای باز)

اکرم ابراهیمی

دوره های آموزشی بهار
پایان برگزاری

مقاله‌نویسی

کورش شجاعی

پایان برگزاری

آموزش ایلوستریتور

علیرضا عشقی

پایان برگزاری

ویراستاری مطبوعاتی

علیرضا حیدری

پایان برگزاری

کارتون مطبوعاتی

مجید ادیبی

پایان برگزاری

گزارش نویسی

مجید رضا فکری

پایان برگزاری

ویرایش فیلم (ادیوس)

سید رضا کاهانی میری

پایان برگزاری

آموزش ایندیزاین

علی کنویسی

پایان برگزاری

داستان نویسی

سید فرحان نوری

پایان برگزاری

آموزش فتوشاپ

علیرضا عشقی

پایان برگزاری

عکاسی پرتره محیطی

مهدی پیرسلامی

پایان برگزاری

پرتره استودیویی

علی حسینیان

پایان برگزاری

ویرایش حرفه‌ای عکس

امین ابراهیمی

پایان برگزاری

خبرنویسی

وحید اقدسی

پایان برگزاری

عکاسی مقدماتی تا پیشرفته

مهدی پیرسلامی