دوره های آموزشی پاییز
شروع ثبت نام

ویرایش حرفه‌ای عکس

امین ابراهیمی

شروع ثبت نام

داستان نویسی

سید فرحان نوری

شروع ثبت نام

آموزش فتوشاپ

علیرضا عشقی

شروع ثبت نام

ویرایش فیلم (ادیوس)

سید رضا کاهانی میری

شروع ثبت نام

تیزر تبلیغاتی (افترافکت)

کاظم ریحانی

شروع ثبت نام

آموزش ایلوستریتور

علیرضا عشقی

شروع ثبت نام

گزارش نویسی

مجید رضا فکری

شروع ثبت نام

ویراستاری مطبوعاتی

علیرضا حیدری

شروع ثبت نام

مقاله‌نویسی

کورش شجاعی

شروع ثبت نام

خبرنویسی

وحید اقدسی

شروع ثبت نام

عکاسی مقدماتی تا پیشرفته

مهدی پیرسلامی

دوره های آموزشی تابستان
شروع ثبت نام

نور پردازی استودیوئی

علی حسینیان

پایان برگزاری

عکاسی مقدماتی تا پیشرفته

مهدی پیرسلامی

پایان برگزاری

آموزش ایندیزاین

محسن عامل

پایان برگزاری

ویراستاری مطبوعاتی

علیرضا حیدری

پایان برگزاری

نور پردازی استودیوئی

علی حسینیان

پایان برگزاری

مقاله نویسی

کورش شجاعی

پایان برگزاری

خبرنویسی مقدماتی

وحید اقدسی

پایان برگزاری

آموزش ایلوستریتور

علیرضا عشقی

پایان برگزاری

ویرایش فیلم (ادیوس)

سید رضا کاهانی میری

پایان برگزاری

داستان نویسی

سید فرحان نوری

پایان برگزاری

گزارش نویسی اجتماعی

مجید رضا فکری

پایان برگزاری

تیزر تبلیغاتی (افتر افکت مقدماتی)

کاظم ریحانی

پایان برگزاری

عکاسی نوجوان - دختران

نوشین وفادار

پایان برگزاری

عکاسی خبری

فرامرز عامل بردبار

پایان برگزاری

عکاسی نوجوان - پسران

امین ابراهیمی

پایان برگزاری

ویرایش حرفه ای عکس

امین ابراهیمی

پایان برگزاری

آموزش فتوشاپ

علیرضا عشقی

دوره های آموزشی بهار
پایان برگزاری

آموزش ایندیزاین

محسن عامل

پایان برگزاری

تک‌جلسه‌های عکاسی

نوشین وفادار

پایان برگزاری

تصویربرداری مقدماتی

صالح عدالتی

پایان برگزاری

آموزش فتوشاپ

علیرضا عشقی

پایان برگزاری

نور پردازی استودیویی

علی حسینیان

پایان برگزاری

ویراستاری مطبوعاتی

علیرضا حیدری

پایان برگزاری

گزارش نویسی اجتماعی

مجید رضا فکری

پایان برگزاری

آموزش ادیوس

سید رضا کاهانی میری

پایان برگزاری

ویرایش حرفه ای عکس

امین ابراهیمی

پایان برگزاری

طراحی (برای انیمیشن)

سید مصطفی حسینی

پایان برگزاری

خبرنویسی مقدماتی

وحید اقدسی

پایان برگزاری

افتر افکت مقدماتی(تیز تبلیغاتی)

کاظم ریحانی

پایان برگزاری

عکاسی مقدماتی و پیشرفته

مهدی پیرسلامی

پایان برگزاری

مقاله نویسی

کورش شجاعی

پایان برگزاری

آموزش ایلوستریتور

علیرضا عشقی