دوره های آموزشی تابستان
شروع ثبت نام

آموزش ایندیزاین

محسن عامل

شروع ثبت نام

ویراستاری مطبوعاتی

علیرضا حیدری

درحال اجرا

نور پردازی استودیوئی

علی حسینیان

تکمیل ظرفیت

عکاسی مقدماتی تا پیشرفته

مهدی پیرسلامی

درحال اجرا

مقاله نویسی

کورش شجاعی

تکمیل ظرفیت

خبرنویسی مقدماتی

وحید اقدسی

تکمیل ظرفیت

آموزش ایلوستریتور

علیرضا عشقی

درحال اجرا

داستان نویسی

سید فرحان نوری

درحال اجرا

گزارش نویسی اجتماعی

مجید رضا فکری

درحال اجرا

ویرایش فیلم (ادیوس)

سید رضا کاهانی میری

تکمیل ظرفیت

تیزر تبلیغاتی (افتر افکت مقدماتی)

کاظم ریحانی

تکمیل ظرفیت

عکاسی نوجوان - دختران

نوشین وفادار

درحال اجرا

عکاسی خبری

فرامرز عامل بردبار

پایان برگزاری

عکاسی نوجوان - پسران

امین ابراهیمی

تکمیل ظرفیت

ویرایش حرفه ای عکس

امین ابراهیمی

تکمیل ظرفیت

آموزش فتوشاپ

علیرضا عشقی

دوره های آموزشی بهار
پایان برگزاری

تک‌جلسه‌های عکاسی

نوشین وفادار

پایان برگزاری

تصویربرداری مقدماتی

صالح عدالتی

پایان برگزاری

آموزش ایندیزاین

محسن عامل

پایان برگزاری

آموزش فتوشاپ

علیرضا عشقی

پایان برگزاری

نور پردازی استودیویی

علی حسینیان

پایان برگزاری

آموزش ادیوس

سید رضا کاهانی میری

پایان برگزاری

ویرایش حرفه ای عکس

امین ابراهیمی

پایان برگزاری

ویراستاری مطبوعاتی

علیرضا حیدری

پایان برگزاری

گزارش نویسی اجتماعی

مجید رضا فکری

پایان برگزاری

طراحی (برای انیمیشن)

سید مصطفی حسینی

پایان برگزاری

خبرنویسی مقدماتی

وحید اقدسی

پایان برگزاری

افتر افکت مقدماتی(تیز تبلیغاتی)

کاظم ریحانی

پایان برگزاری

عکاسی مقدماتی و پیشرفته

مهدی پیرسلامی

پایان برگزاری

مقاله نویسی

کورش شجاعی

پایان برگزاری

آموزش ایلوستریتور

علیرضا عشقی