دوره های آموزشی زمستان
پایان برگزاری

سبک های نوین خبرنویسی

وحید اقدسی

پایان برگزاری

آموزش فتوشاپ

علیرضا عشقی

پایان برگزاری

آموزش ایلوستریتور

علیرضا عشقی

پایان برگزاری

ویرایش حرفه ای عکس

امین ابراهیمی

پایان برگزاری

افتر افکت مقدماتی(تیز تبلیغاتی)

کاظم ریحانی

پایان برگزاری

خبرنویسی مقدماتی

وحید اقدسی

پایان برگزاری

عکاسی مقدماتی تا پیشرفته

مهدی پیرسلامی

پایان برگزاری

مقاله نویسی

کورش شجاعی

پایان برگزاری

نور پردازی استودیوئی

علی حسینیان

پایان برگزاری

کارگاه پردازش عکس

امین ابراهیمی

دوره های آموزشی پاییز
پایان برگزاری

آموزش فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته

علیرضا عشقی

پایان برگزاری

ویرایش حرفه ای عکس

امین ابراهیمی

پایان برگزاری

نور پردازی استودیوئی

علی حسینیان

پایان برگزاری

افتر افکت مقدماتی

کاظم ریحانی

پایان برگزاری

تصویربرداری مقدماتی

صالح عدالتی

پایان برگزاری

عکاسی خبری

فرامرز عامل بردبار

پایان برگزاری

مقاله نویسی

کورش شجاعی

پایان برگزاری

آموزش ادیوس

مهدی پیرسلامی

پایان برگزاری

کارگاه پردازش عکس

امین ابراهیمی

پایان برگزاری

آموزش ایلوستریتور

علیرضا عشقی

پایان برگزاری

عکاسی مقدماتی و پیشرفته

مهدی پیرسلامی

پایان برگزاری

ویراستاری مطبوعاتی

علیرضا حیدری

پایان برگزاری

خبرنویسی مقدماتی

وحید اقدسی

دوره های آموزشی تابستان
پایان برگزاری

سبک های نوین خبرنویسی

وحید اقدسی

پایان برگزاری

آموزش فتوشاپ

علیرضا عشقی

پایان برگزاری

عکاسی پیشرفته

مهدی پیرسلامی

پایان برگزاری

عکاسی خبری

فرامرز عامل بردبار

پایان برگزاری

ویراستاری مطبوعاتی

علیرضا حیدری

پایان برگزاری

آموزش ایلوستریتور

علیرضا عشقی

پایان برگزاری

طراحی برای انیمیشن

سید مصطفی حسینی

پایان برگزاری

خبرنویسی مقدماتی

وحید اقدسی

پایان برگزاری

ویرایش حرفه ای عکس

امین ابراهیمی

پایان برگزاری

گزارش نویسی

مجید رضا فکری

پایان برگزاری

آموزش ایندیزاین

محسن عامل

پایان برگزاری

مبانی عکاسی

مهدی پیرسلامی

پایان برگزاری

مقاله نویسی

کورش شجاعی