دوره های آموزشی تابستان
شروع ثبت نام

پرتره فضای باز

مهدی پیرسلامی

تکمیل ظرفیت

دوره فشرده فتوشاپ

علیرضا عشقی

درحال اجرا

عکاسی مقدماتی تا پیشرفته

مهدی پیرسلامی

درحال اجرا

موشن گرافیک (افترافکت)

سید مهدی حسینی

درحال اجرا

داستان نویسی

سید فرحان نوری

درحال اجرا

آموزش ایلوستریتور

علیرضا عشقی

درحال اجرا

عکاسی خبری

فرامرز عامل بردبار

درحال اجرا

ویرایش حرفه‌ای عکس

امین ابراهیمی

درحال اجرا

خبرنویسی

امیرحسین یزدان پناه

درحال اجرا

کارتون مطبوعاتی

مجید ادیبی

درحال اجرا

مقاله‌نویسی

کورش شجاعی

درحال اجرا

عکاسی نوجوان - دختران

نوشین وفادار

درحال اجرا

ویراستاری مطبوعاتی

علیرضا حیدری

درحال اجرا

ویرایش فیلم (پریمیر)

سید مهدی حسینی

تکمیل ظرفیت

گزارش نویسی

مجید رضا فکری

درحال اجرا

آموزش ایندیزاین

علی کنویسی

درحال اجرا

پرتره استودیویی

علی حسینیان

دوره های آموزشی بهار
پایان برگزاری

ویراستاری مطبوعاتی

علیرضا حیدری

پایان برگزاری

کارتون مطبوعاتی

مجید ادیبی

پایان برگزاری

مقاله‌نویسی

کورش شجاعی

پایان برگزاری

آموزش ایلوستریتور

علیرضا عشقی

پایان برگزاری

گزارش نویسی

مجید رضا فکری

پایان برگزاری

ویرایش فیلم (ادیوس)

سید رضا کاهانی میری

پایان برگزاری

آموزش ایندیزاین

علی کنویسی

پایان برگزاری

داستان نویسی

سید فرحان نوری

پایان برگزاری

عکاسی پرتره محیطی

مهدی پیرسلامی

پایان برگزاری

پرتره استودیویی

علی حسینیان

درحال اجرا

آموزش فتوشاپ

علیرضا عشقی

پایان برگزاری

ویرایش حرفه‌ای عکس

امین ابراهیمی

پایان برگزاری

خبرنویسی

وحید اقدسی

پایان برگزاری

عکاسی مقدماتی تا پیشرفته

مهدی پیرسلامی