دوره های آموزشی زمستان
شروع ثبت نام

ایندیزاین

علی کنویسی

شروع ثبت نام

فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته

علیرضا عشقی

شروع ثبت نام

تایپو گرافی و لوگوی فارسی

مهدی درویشی

شروع ثبت نام

ایلستریتور

فواد آرام

دوره های آموزشی پاییز
پایان برگزاری

ایلوستریتور

علیرضا عشقی

تکمیل ظرفیت

فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته

علیرضا عشقی

تکمیل ظرفیت

فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته

علی کنویسی

تکمیل ظرفیت

ایندیزاین

فواد آرام

پایان برگزاری

گرافیک مطبوعاتی با تاکید بر یوایکس و یو آی

علی کنویسی

دوره های آموزشی تابستان
پایان برگزاری

پرتره فضای باز

مهدی پیرسلامی

پایان برگزاری

دوره فشرده فتوشاپ

علیرضا عشقی

پایان برگزاری

آموزش ایلوستریتور

علیرضا عشقی

پایان برگزاری

کارتون مطبوعاتی

مجید ادیبی

پایان برگزاری

آموزش ایندیزاین

علی کنویسی

دوره های آموزشی بهار
پایان برگزاری

آموزش ایلوستریتور

علیرضا عشقی

پایان برگزاری

کارتون مطبوعاتی

مجید ادیبی

پایان برگزاری

آموزش ایندیزاین

علی کنویسی

پایان برگزاری

آموزش فتوشاپ

علیرضا عشقی