دوره های آموزشی زمستان
شروع ثبت نام

درک عکس

مهدی فاضل

شروع ثبت نام

عکاسی پیشرفته

محمد رضا چایفروش

شروع ثبت نام

ویرایش حرفه ای عکس

رسول امین زاده

شروع ثبت نام

نور پردازی چهره

علی حسینیان

شروع ثبت نام

ترکیب بندی در عکس

نوشین وفادار

شروع ثبت نام

عکاسی مستند اجتماعی

فرامرز عامل بردبار

شروع ثبت نام

مبانی عکاسی

مهدی پیرسلامی

دوره های آموزشی پاییز
تکمیل ظرفیت

نورپردازی چهره

علی حسینیان

تکمیل ظرفیت

عکاسی مقدماتی

مهدی پیرسلامی

پایان برگزاری

عکاسی مستند

فرامرز عامل بردبار

تکمیل ظرفیت

ویرایش حرفه ای عکس

رسول امین زاده

تکمیل ظرفیت

عکاسی پیشرفته

محمد رضا چایفروش

پایان برگزاری

درک عکس

مهدی فاضل

دوره های آموزشی تابستان
پایان برگزاری

عکاسی مقدماتی تا پیشرفته

مهدی پیرسلامی

پایان برگزاری

عکاسی نوجوان - دختران

نوشین وفادار

پایان برگزاری

ویرایش حرفه‌ای عکس

امین ابراهیمی

پایان برگزاری

عکاسی خبری

فرامرز عامل بردبار

پایان برگزاری

پرتره استودیویی

علی حسینیان

دوره های آموزشی بهار
پایان برگزاری

عکاسی پرتره محیطی

مهدی پیرسلامی

پایان برگزاری

پرتره استودیویی

علی حسینیان

پایان برگزاری

ویرایش حرفه‌ای عکس

امین ابراهیمی

پایان برگزاری

عکاسی مقدماتی تا پیشرفته

مهدی پیرسلامی