دوره های آموزشی زمستان
شروع ثبت نام

پریمیر

سید مهدی حسینی

شروع ثبت نام

افترتفکت

سید مهدی حسینی

شروع ثبت نام

طراحی پایه

بهناز پویا

شروع ثبت نام

انیمیت در مایا

احمد علمدار

شروع ثبت نام

استاپ موشن: از عروسک تا انیمیت

سید مجتبی موسوی جزایری

شروع ثبت نام

مدلسازی در مکس

حمید محمدزاده

دوره های آموزشی پاییز
تکمیل ظرفیت

طراحی پایه

بهناز پویا

تکمیل ظرفیت

پریمیر

سید مهدی حسینی

تکمیل ظرفیت

افترافکتز مقدماتی

سید مهدی حسینی

پایان برگزاری

نورپردازی و رندر با استفاده از وی ری

حمید محمدزاده

پایان برگزاری

مدلسازی در مایا

محمدباقر علمدار

پایان برگزاری

انیمیت در موهو

زهرا جوادی

پایان برگزاری

مدلسازی در مکس

حمید محمدزاده

پایان برگزاری

انیمیت در مایا

احمد علمدار

دوره های آموزشی تابستان
پایان برگزاری

موشن گرافیک (افترافکت)

سید مهدی حسینی

پایان برگزاری

ویرایش فیلم (پریمیر)

سید مهدی حسینی

دوره های آموزشی بهار
پایان برگزاری

تیزر تبلیغاتی (افترافکت)

کاظم ریحانی