کلاس های دوره روزنامه نگاری مرکز آموزش

با توجه قدمت و جایگاه موسسه فرهنگی‌-هنری خراسان، این مرکز از بهترین اساتید حوزه روزنامه‌نگاری بهره‌مند است. دپارتمان روزنامه نگاری شامل خبرنویسی مقدماتی، تکنیک‌های خبرنویسی، مقاله‌نویسی، گزارش‌نویسی و ویراستاری مطبوعاتی است.
تاریخ انتشار : ١٣٩٥/٠٤/٠٣

با توجه قدمت و جایگاه موسسه فرهنگی‌-هنری خراسان، این مرکز از بهترین اساتید حوزه روزنامه‌نگاری بهره‌مند است. دپارتمان روزنامه نگاری شامل خبرنویسی مقدماتی، تکنیک‌های خبرنویسی، مقاله‌نویسی، گزارش‌نویسی و ویراستاری مطبوعاتی است.
همچنین پک فشرده روزنامه نگاری نیز با مباحث گزارش،خبر،مقاله و مصاحبه آماده شده که در طی 19 جلسه به صورت عملی و تئوری هنرجویان آموزش می بینند. هزینه این کلاس 150 هزار تومان است.

برای شرکت در این کلاس ها می توانید به صفحه اول سایت و برای ثبت نام در پک کامل روزنامه نگاری به پورتال مرکز مراجعه نمایید.

 

 دپارتمان گ