بازدید هنرجویان مرکز آموزش از موسسه خراسان

هنرجویان دوره پاییزه‌ مرکز آموزش رسانه از موسسه فرهنگی هنری-خراسان بازدید کردند.
تاریخ انتشار : ١٣٩٥/٠٩/٢١

در این برنامه 15 نفر از هنرجویان با بخش‌های مختلف مجموعه خراسان از جمله  تحریریه آخرین خبر، شهر چاپ خراسان(افست و شیت) و هم چنین تحریریه روزنامه خراسان آشنا شدند.