کارگاه روزنامه نگاری «سبک زندگی» برگزار شد

کارگاه روزنامه نگاری سبک زندگی، با تدریس «آرش خوشخو»، مدیر مسئول و سردبیر روزنامه هفت صبح و با حضور تحریریه ضمیمه زندگی سلام روزنامه خراسان در سالن کنفرانس روزنامه خراسان برگزار شد.

در این کارگروه آموزشی با محوریت سبک زندگی، شیوه سوژه یابی مسائل روز و جذاب، تکنیک های مصاحبه و گزارش میدانی، چگونگی بهره بردن از عنصر جذاب در تیتر و لید، انتخاب عکس و رنگ های مناسب برای صفحه آرایی مطالب و ... بررسی شد و چالش هایی که خبرنگاران این حوزه با آن روبه رو هستند، مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت. ضمننا در این کارگروه 2 روزه که روزهای پنج شنبه و جمعه برگزار شد، نویسندگان تمام وقت و پاره وقت زندگی سلام حضور پرشوری داشتند و پرسش و پاسخ های کاربردی با مدیر مسئول روزنامه هفت صبح درباره پرداختن به موضوعات سبک زندگی داشتند.