گزارش نویسی فجایع

١٣٩٥/١١/٠٤

گزارش نویسی فجایع

قطعه‌های شبیه به هم را با هم بنویسید تا به آسانی بتوان آن‌ها را در گزارش تغییر مکان داد. برای مثال، توصیف جزئیات صحنه حادثه را با هم بیاورید. گزارش اتفاقات روی داده در بیمارستان را در کنار هم قرار دهید.

به جزییات دقت کنید

گزارش نویسی بلایای طبیعی

١٣٩٥/١١/٠٤

به جزییات دقت کنید

هنگام وقوع فاجعه‌ای بزرگ، به خبرنگاران هم در صحنه وقوع حادثه و هم در اتاق خبر نیاز دارید. خبرنگاران حاضر در صحنه به‌سرعت می‌توانند به حقایق بسیاری در مورد حادثه پی ببرند، به توصیف صحنه حادثه بپردازند، و با شاهدان عینی مصاحبه کنند. اما همه پرسنل خبری خود را به صحنه حادثه نفرستید. بعضی از خبرنگاران را برای دنبال کردن لیدهای خبری دیگر و قرار دادن داستا‌ن‌ها در کنار یکدیگر، در اتاق خبر نگه دارید. در صورت لزوم، پرسنل خارج از خدمت را هم برای کار فرا خوانید. یک روزنامه‌نگار خوب همواره از این‌که درگیر تهیه خبر باشد، خوشحال و راضي است.

تکنیک های گزارش نویسی جرایم

١٣٩٥/١٠/٠٦

تکنیک های گزارش نویسی جرایم

قسمت دوم/ از منظر عملی، تکنیک‌های بسیاری وجود دارد که گزارش‌نویسی درباره جرایم را برای شما راحت‌تر و البته دلچسب‌تر می‌کند. مهمترین این تکنیک‌ها ایجاد ارتباطات خوب و قابل اطمینان است.

چرا از عكس‌هاي خبري استفاده می کنیم؟

١٣٩٥/٠٤/٠٨

چرا از عكس‌هاي خبري استفاده می کنیم؟

مثل معروفي در زبان انگليسي وجود دارد كه «يك تصوير ارزش هزار كلمه را دارد.» اين گفته مي‌تواند درست باشد ولي به اين شرط كه مطلب قابل بيان با تصوير باشد و تصوير مورد نظر هم تصوير خوبي باشد.