تکنیک های گزارش نویسی جرایم

١٣٩٥/١٠/٠٦

تکنیک های گزارش نویسی جرایم

قسمت دوم/ از منظر عملی، تکنیک‌های بسیاری وجود دارد که گزارش‌نویسی درباره جرایم را برای شما راحت‌تر و البته دلچسب‌تر می‌کند. مهمترین این تکنیک‌ها ایجاد ارتباطات خوب و قابل اطمینان است.

چرا از عكس‌هاي خبري استفاده می کنیم؟

١٣٩٥/٠٤/٠٨

چرا از عكس‌هاي خبري استفاده می کنیم؟

مثل معروفي در زبان انگليسي وجود دارد كه «يك تصوير ارزش هزار كلمه را دارد.» اين گفته مي‌تواند درست باشد ولي به اين شرط كه مطلب قابل بيان با تصوير باشد و تصوير مورد نظر هم تصوير خوبي باشد.

چگونه خبرنگار تخصصی شویم؟

قسمت اول

١٣٩٥/٠٤/٠٨

چگونه خبرنگار تخصصی شویم؟

نگاشتن درباره نرم خبر و سخت خبر، این روزها که بیش از هر زمان دیگری رسانه‌ها تلاش می‌کنند به سمت آن حرکت کنند اما هنوز هم ساماندهی خوب و مناسبی درباره آن نشده است، کار راحتی نیست

وب سایت؛ پنجره ای رو به تحریریه

نوشته ای از دیوید بروئر

١٣٩٥/٠٤/٠٨

وب سایت؛ پنجره ای رو به تحریریه

مهم است که دبیر تحریریه سیستمی داشته باشد که سایر بخشهای آن سازمان خبری بدانند تیم آنلاین روی کدام مطالب کار می کند. اگر او به سردبیران سایر خروجهای خبری اطلاع دهد که تیم آنلاین چه تولید می کند، احتمال تبلیغ آن مطالب در رادیو، تلویزیون یا روزنامه آن سازمان خبری بسیار بیشتر می شود